Instruktioner för möbelmontering

Vi kan erbjuda förpackning för dina produkter från A till Z! På Baltic Printing House producerar vi olika lådor och skiljeväggar och även väskor för små och stora varor. Vi skriver även ut instruktioner och användarmanualer för möbler, hushållsapparater och hushållsartiklar som våra kunder producerar. Det betyder att vi kan erbjuda dig ett fullständigt servicepaket, från anpassade wellpappförpackningar för din produkt till tryckta instruktioner eller annan nödvändig information.

Användarmanualer: formatering och utskrift

När du väljer oss är att skriva ut instruktioner enkelt och lätt. Våra specialister har flera års erfarenhet och kan ge dig råd och lösningar. Till exempel, de kan formatera din text, välja det bästa papperet och skriva ut, vika och häfta dina instruktioner.

Vi skriver ut instruktioner och informationsbroschyrer på litauiska (med korrekta diakritiker) såväl som på ett flertal främmande språk. Vi kan skriva ut enskilda broschyrer, extra säkerhetsinstruktioner, monteringsscheman eller stora, omfattande användarmanualer. Utöver att skriva ut instruktioner kan vi också erbjuda våra kunder ett brett utbud av andra pappersprodukter. Olika mallar och brevpapper är bland våra mest populära föremål. Vi kan designa och skriva ut brevpapper med din företagslogotyp och annat reklammaterial. Vi kan också skriva ut medicinska formulär, CMR-anteckningar, fakturablanketter, läkemedelsanmärkningar eller kvitton och utbetalningskuponger på karbonlöst kopieringspapper.

Utskrift i bulk av olika instruktioner

De mest populära instruktionerna vi skriver ut är för möbelmontering eller andra produkter. Instruktioner och broschyrer behövs för kontorsmöbler som till exempel bord och stolar, såväl som för andra möbler – skåp, byråer, sängar och så vidare. Vi skriver ut dessa typer av instruktioner i bulk med effektivitet och kvalitet. Det är naturligtvis också viktigt att kostnaden per bit är så låg som möjligt. Vi kan erbjuda kunderna ett utmärkt förhållande mellan kvalitet och pris eftersom vi använder en webbmatad skrivare avsedd för grossistutskrift. Efter att ha förberett den ursprungliga layouten går det mycket enkelt och snabbt att skriva ut stora volymer av olika instruktioner, diagram och så vidare.

För vår planets bästa – vi skriver ut på återvunnet papper

Miljöaspekten blir allt viktigare när kunder väljer varor eller tjänster. Därför skriver vi ut instruktioner, användarmanualer och annan information utgiven i bulk på 100% återvunnet papper så att du kan erbjuda dina kunder ett mer miljövänligt alternativ.

Det återvunna papperet vi använder är certifierat av Forest Stewardship Council (FSC). FSC är ett globalt initiativ som fokuserar på skogsbevarande, återplantering av skog och ansvarsfull användning (kontrollerar för stor avskogning). FSC reglerar inte bara avskogning eller återplantering av skog – det reglerar också rättigheterna för personer som arbetar i produktionskedjan för papperstillverkning (från avskogning till pappersåtervinning). Genom att välja detta papper vet vi att rättvisa arbetsförhållanden säkerställdes för arbetarna som var involverade i dess produktion, och att återvunnet eller nyproducerat papper hade mindre inverkan på regionens skogar än pappersanvändning utan detta certifikat.         För att kunna bidra till minskad miljöförorening och minska vår egen miljöpåverkan som företag, implementerade vi ISO 14001 redan 2008. Detta är en internationell standard som möjliggör ett effektivt systematiskt tillvägagångssätt för miljöskydd inom ett företag och främjar den cirkulära ekonomin. Det reglerar operativ kontroll och hjälper till att integrera miljöaspekter i affärsutvecklingsstrategin. Erfarenheter i andra länder visar att endast efterlevnad av denna standard leder till minskad miljöpåverkan med cirka 20-30%.