Blanketter

Blanketter är en av de mest populära produkterna i tryckeriet „Baltic Printing House“. Vi trycker
blanketter för olika ändamål: medicinblanketter, CMR-konventioner, brevhuvud och fakturor,
möbel- och andra produkters anvisningar, bipacksedlar, olika blanketter på självkopierande papper
(kassakvitton). Vi numrerar dessutom fakturor och andra blanketter.

Vi specialiserar oss på tillverkning av möbelanvisningar – våra anvisningar trycks på 100 %
återvunnet FSC typ papper. Med rulloffset tryckmaskin kan vi trycka stora monteringsanvisnings
upplagor snabbt och i bra kvalitet.