Om oss

Tryckeriet började sitt verksamhet 2002.

Produktkvalitet är vår prioritet!

Vi använder de nyaste teknologierna i våra tryckverk. Sedan 2008 har vi ägnat särskild uppmärksamhet åt ekologi och har infört miljöledningssystemet ISO 14001. Vi organiserar alltid personalutbildning för de anställda och visar intresse för nyheter inom marknad och teknologier. Våren 2012 införde vi ett nytt namn – „Baltic Printing House“.

UAB „Baltic Printing House” mission:
Vi hjälper till att skapa ett pappermedium för kreativa och intellektuella produkter.

UAB „Baltic Printing House” värderingar:
Lika sysselsättningsmöjligheter för alla – både de arbetsföra och de funktionshindrade. Flexibilitet med avseende på beställningsstorlek och kvalitet (till och med hantverk). Uppfattning och införande av nya teknologier. Ett stadigt samarbete med arbetsmarknadens parter. Prioritering av ekologiska tryckmaterial, återvinning av avfallsrester. Genomförande av miljöskyddskrav.